تبلیغات
Korean girle :)

پـسـت ثـابتـــ

دوشنبه 7 بهمن 1392 03:13 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
آیكون های Lady 3D
☆数字☆ のデコメ絵文字 سلاҐ

☆数字☆ のデコメ絵文字פֿـوش اومבے

☆数字☆ のデコメ絵文字 ڪپے ممنــوعـــ

☆数字☆ のデコメ絵文字 باتباבل لینڪ موافقـــҐ

☆数字☆ のデコメ絵文字وا๛ اپاҐ פֿـبر نمیבҐ { شایב בاבҐ }

☆数字☆ のデコメ絵文字همیــלּ

☆数字☆ のデコメ絵文字 بـــاے

ایکـــــــــونـ های سارادیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 17 خرداد 1393 10:30 ب.ظ

101

چهارشنبه 6 خرداد 1394 01:34 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
かわいい のデコメ絵文字ســلــــآاااامــــــかわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字مــن بـعــده یــه مـدتـ اومــدمــかわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字اولــیـن امتحـانـمون دینــی بـود کــ عـالـی دادمــかわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字دومی امـ ریـاضــی کــ ریــــــــدمــــــــــかわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字تفـکرـم کـ چـرت بـورかわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字امـروزمــ ادبیـات داشتیـم اونــم خــوووب دادمــــــــかわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字بعــده امتحـــانـا بیشتـــر میـــــامかわいい のデコメ絵文字


かわいい のデコメ絵文字بــووس بــایـیかわいい のデコメ絵文字دیدگاه ها : -------
آخرین ویرایش: چهارشنبه 6 خرداد 1394 01:49 ب.ظ

100

یکشنبه 9 شهریور 1393 03:36 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy


整理 のデコメ絵文字سلــومــــ خـوبیـن ؟ خـوشیـن؟ سلـامتـین؟؟؟整理 のデコメ絵文字

整理 のデコメ絵文字عـــــــق 2 هفــته دیـگ مـدگـوهسـه هـا شروعـ میشـن:(整理 のデコメ絵文字

整理 のデコメ絵文字 عــاشــق ستــی و پـاری و مهــرناز و گنـدممــ:)整理 のデコメ絵文字

整理 のデコメ絵文字حـوصلـم ریـدهــــ 整理 のデコメ絵文字

整理 のデコメ絵文字چــه گــایــو!整理 のデコメ絵文字دیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: یکشنبه 9 شهریور 1393 03:42 ب.ظ

99

چهارشنبه 8 مرداد 1393 03:11 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
asan dg khaste shodam az net hoselasho nadaram.....
:((...
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: چهارشنبه 8 مرداد 1393 03:12 ب.ظ

98

شنبه 14 تیر 1393 01:47 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字شایــد نرفتــم معلــومـ نـیـس اصـــنひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字ســارا عوضـــی کـدومـ گوری هستـی؟ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字تــارا خـل تـو کجــایـــی؟؟؟؟؟؟ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字روژیــن کـثـافــط دلـم براتــ تنگـ شـدهひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字پـــریســــا عشقــــی دوسـت دارمــひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字ســارا 2 کـی نتـت وصـل میشــه؟؟؟ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字ملیســـا نـرو خــواهــش میکنـم :((ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字حـوصلـه هیچیــو نـدارمـ دیگــ حوصلـمひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字نمیـذارهـ خیلـی بیـامـ نــت.....ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字سـرعـت اینتـرنتمــون افتضـاحـ شـدهـひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字......بیشعــور کجــایـــی؟؟؟؟ひげ。可愛い。 のデコメ絵文字

دیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: شنبه 14 تیر 1393 01:54 ب.ظ

:(

جمعه 13 تیر 1393 03:41 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
مـــن رفتـــم خدافظــــ برای همیشـــه:(((!!دیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 03:42 ب.ظ

97

سه شنبه 10 تیر 1393 05:30 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮎ ﺭﻓﻘﺎ ﻣﺸﮑﯽ ﭘﻮﺷﻨﻮ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﯿﺮﯾﭙﺸﻮﻥ !...
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﻨﺪﺗﺎﺷﻮﻥ !...
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺟﻤﻌﯿﺖ !...
ﺳﻼﻣﺖ ﺻﻮﺕ ﻗﺮﺍﻥ ﺩﻟﺴﻮﺯ ﯾﻪ ﺑﯿﻨﻮﺍ !...
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺷﮑﺎ !...
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺎﮐﺎ !...
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﻨﮕﺎ !..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻟﮑﻨﺪﻧﺎ !..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻬﺖ ﮐﺮﺩﻧﺎ !..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺯﯾﺮﺧﺎﮎ !...
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ
ﻣﯿﭙﯿﻮﻧﺪﻡ .....دیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 تیر 1393 05:31 ب.ظ

96

سه شنبه 10 تیر 1393 04:20 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
サイコー のデコメ絵文字بـه بعضیـا بـاس گفــتサイコー のデコメ絵文字

サイコー のデコメ絵文字عزیزمـ شمـا عر نزنـیサイコー のデコメ絵文字

サイコー のデコメ絵文字هــم خـر بودنـت واسـサイコー のデコメ絵文字

サイコー のデコメ絵文字مـا ثابــت شـدســـサイコー のデコメ絵文字+مخــاطــب !!!!دیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 تیر 1393 04:25 ب.ظ

95

سه شنبه 10 تیر 1393 04:06 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
http://msnsmileys.net/N/Notebook/hi.gif
 
(タイトルなし) のデコメ絵文字امشـــب میریمــ رژه تـو سـالـن امـام علـی یـوووهــــــوووووووووووو(タイトルなし) のデコメ絵文字

(タイトルなし) のデコメ絵文字فــآلو هـای اینستــام شـد 104 تــآ ... یـه نفـر هـس خیلـی عوضیـه(タイトルなし) のデコメ絵文字

(タイトルなし) のデコメ絵文字دلــم میخــواد بکـوبونمــش تـو دیـوار مـاشـاللــه انقــدم پـرروعـه کـه (タイトルなし) のデコメ絵文字

(タイトルなし) のデコメ絵文字از رو نمیــره ..لطفــا نپــرس کیـه چـون عمـرا بهــت بگـــم ..صـدبارمـ نگـو  منــم؟ منــم؟  (タイトルなし) のデコメ絵文字

(タイトルなし) のデコメ絵文字عاشقه تتلـــــــــــوم دیوونشمـــــــــــــــــــــــــــ(タイトルなし) のデコメ絵文字

(タイトルなし) のデコメ絵文字چــن بارم خوابشو دیدمــ همین چن رو پیشــم خواب دیدمـــــ(タイトルなし) のデコメ絵文字


(タイトルなし) のデコメ絵文字تتلــــو شــده استــاده تکــوانــدوم بعــد بـه شوخـی بـه منو مهدیـه توپــ پرت میکرد(タイトルなし) のデコメ絵文字

(タイトルなし) のデコメ絵文字از ایــن توپای تنیس .( اخــی انقــدم باحــال پرتـــ میکــرد) بعــد فک کنم خوابـه تعبیـر شد(タイトルなし) のデコメ絵文字

(タイトルなし) のデコメ絵文字چـون همون روز کـه تکواندو داشتیـم استـادمـون تقریبــا دهنـمونـو سـرویـس کــرد!!!!!!!!(タイトルなし) のデコメ絵文字+ همچنــآن روانـــــــــــی هیــوونـــ و کـره ایــام :)))((دیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 تیر 1393 04:20 ب.ظ

94

پنجشنبه 5 تیر 1393 02:23 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
フルーツ のデコメ絵文字ســام علیـکـــ フルーツ のデコメ絵文字

フルーツ のデコメ絵文字قـرار بــود امـرو بریـم سرچشـمه مسـابقـهフルーツ のデコメ絵文字

フルーツ のデコメ絵文字بـه یـه دلیلــ کـه هیشکــی نمیـدونـه ولـی استـاد بـه مـن گفـتフルーツ のデコメ絵文字

フルーツ のデコメ絵文字و گفــ کـه بـه هیچکـس هیچکـس نگـم منـم بـه هیشکـی نمیگمـ بعلههههــフルーツ のデコメ絵文字

フルーツ のデコメ絵文字ایـرانـم باخــت از بـوسنــی :(((((((フルーツ のデコメ絵文字

フルーツ のデコメ絵文字شـــرکــــم!!!フルーツ のデコメ絵文字


دیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 تیر 1393 02:35 ب.ظ

93

جمعه 23 خرداد 1393 02:48 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
جــدیــدا عـاشــق اهنگــای زد بـازی شــدمــــ

مخـصــوصــآ تـابستــون کـوتــاهــه ........

متنفــرم از یــه نفــر خیلــی گــوهــه یعـنـــی

خیلـی خیلــــــــــی.....دارمـــ کتــاب بچـه های بدشـانــس

رو میخــونـــــم خیلــی قشنگــه دیـروز شـروع کـردمـ بـه خـونـدن

امــروز صبـح هـم تمـومـش کـردمـ ...دارمــ جـلـده 2 شـو میخـونـم

ولــی واقعـا ادمـ نـاراحـت میشـه از بـس ایـنا بدشـانـسـن

ویــولــت و کلــاوس و ســانــی کـه ویـولـت دختـره و 14

سـالشــه و کلـاوســ 12 و سـانــی کـوچــولــــــوو

در کــل مـن خـوشـم اومـد ازشــــ......

بــآ مـامـانـم خـودمــ قهـرمـ سـرهــ یـه مــوضـوع

کــه بهــتـــون ربــطــی ندارهــــــ

بــای

دیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: جمعه 23 خرداد 1393 03:07 ب.ظ

92

چهارشنبه 21 خرداد 1393 09:33 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
شکلک ساده 979امــرو سـاعــت 4 تا 6 رفتــم تکــوانــدو کلــے حـالیــدشکلک ساده 979

شکلک ساده 979متــاسفـــانـه اونــ گــاو هـم نفهمــیـــد هـرچـی بگـماشکلک ساده 979

شکلک ساده 979انگــار نــه انگـار راســ راســ کپــی میکنــه بـزنـم بـه تختهشکلک ساده 979

شکلک ساده 979آخــه نفهـــم حتمــا بـاید بیـام بهــت بگــم؟خـو خـودت بفهــمشکلک ساده 979

شکلک ساده 979حـوصلمـ سـررفتــه و از هــمــه بـدتـر کـه مثـه سگـــ دارمـــشکلک ساده 979

شکلک ساده 979گــوه میشــم اینـه کــه خـاطـراـت یـک خـونـاشـامـو گـم کـردمشکلک ساده 979

شکلک ساده 979تـون اونــ قسمـتــاش هنـو چنـتاشـو ندیدمـ ینـی مثـه اسکـلـاشکلک ساده 979

شکلک ساده 979بـایـد برمــ دوبـاره بخـرم؟ اههههــ یعنـــی.......شکلک ساده 979

دیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: چهارشنبه 21 خرداد 1393 09:45 ب.ظ

91

سه شنبه 20 خرداد 1393 02:16 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
'گیتــار از 3 تیــر بـا فـاطمــه میـریــم..


دیــروز رفتیــم تنیـس کلـی خـوش گـذشــت

و سـرویســ زدنــ یـاد گـرفتیــم.......

چــرا دابـل اســ یـه سـال اهنگـ جـدید

بیـرون نـدادهـ؟ وااایــ یعــنـی بـایـد بـرم

خـود کشــی کنـم چـرا اخــه اههــ؟؟

گالری عکس غزل

+اهنگــ وبـم تغــییریــد از کـامیــار:)دیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: سه شنبه 20 خرداد 1393 02:46 ب.ظ

90

یکشنبه 18 خرداد 1393 06:24 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
かわいい のデコメ絵文字از صبحــی پـآ نتــم اههــ مـردم از بیکــاریかわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字بچـه هـا هیشکـی آن نیس بحرفیـم؟かわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字خــواهـش اگــه انلـآینـین بیـاییـن بحرفیـمかわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字ادامــه عکـــســـای سـوگـنــدو گـذاشتـمかわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字بـاحـالـه ازشـ خـوشـم میـــــآدかわいい のデコメ絵文字روانــی ایـن عکسشـم خیلـی نفـس شـدهـ (سمـت راستـی)بقیــه سـوگنــد :D

دیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: سه شنبه 20 خرداد 1393 02:15 ب.ظ

89

شنبه 17 خرداد 1393 10:58 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
ドット のデコメ絵文字مــن یـه دیــووونـــم کــه عـاشــق کــرهـ امـــــ ドット のデコメ絵文字

ドット のデコメ絵文字تـوی فـالــم اومــد کـه میــرمـــ خلـاصـه بگـم مـا ایـنドット のデコメ絵文字

ドット のデコメ絵文字فـالـه رو کـه گـرفتیـم ( یـه نفـر کـه خالـم اینـا همیشـه پیشش میگیرن)ドット のデコメ絵文字

ドット のデコメ絵文字تـا الــان هـرچـی گفتــه درســته و هـمـه چـی همـونجــوری بــود کـه اونドット のデコメ絵文字

ドット のデコメ絵文字گفــت هــرکــی پیـششــ رفتــه مثلــه اینکـه همـونـایـی کـه دختــره گفتــه ドット のデコメ絵文字

ドット のデコメ絵文字همــون شــده ایشــاللـــه ایــن کـره مــام راستــ میشــه!!!!!!!!!!!!!ドット のデコメ絵文字+نگــاری اینــا مشهــدنـــ +بهـشـون خـوشـــ بگـذرهـ :)دیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: شنبه 17 خرداد 1393 11:09 ب.ظ

88

شنبه 17 خرداد 1393 10:56 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
まるまる のデコメ絵文字 حـوصلــم ســــر رفتــه حـالــ هیچــی رو ندارمـــ خـوابـممــ نمیـادまるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字بـابــا مــن نمیـــدونـم (...)چــرا جـوابـ منــو نمیــده رفتـم ازشــ معذرت خـواهـیまるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字کــردمــ مثلـــآ ولـی خـو میـدونــم نــیـــس!!!..بعضـــیــا دیگــه هـرکــار میکنــم میکنــنまるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字خــو عیـزمـ هیچـی نمیگـم دیگــ گــو شـو بـالــا نیـــار!! همیــن مـونـده هرچــی مینویسممــ وردای کپــیまるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字کنــی بذاری تــو وبـــت ( مخـاطــب ) والــــااااااا بخــــدااا!!....まるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字خـالـم و داییــم دیشــب نـرفتــن جـاشــ امشــب رفتــن .. خـونـه مـامـانبزرگـم بـودیــم میخــواستیـم بـریـم بیــرون کـه مهمــون هـای まるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字عزیـــز وگــرامــی رسیــدن..خـو ادمــ حسـابیــا میخــوایـن جایــی بریـن قبلـش یـه خبـری چـیزی بــدیــن まるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字ببینــین نمیخـوایــم بـریـم جـایــی یـا اصـن هستیــم ...まるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字آخــی دلــم بـرا خـالـم و النــــا تنگــ میشـه معلــوم نــی دیگــه کـی ببینمــش ( خـالمـو )まるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字همیــن فقطــ میخـواستــم بگــم ایـنقــد کپــی نکــن هــر گهــی کــه مـا میخـوریـم تـوامــ نخـور ولــ کـن بـابــا اهــ هـرچـی نمیگـم...まるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字ببخشیـــد عشقــام دوستــــ999ن دارمــ بــآی....:) まるまる のデコメ絵文字

دیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: شنبه 17 خرداد 1393 10:56 ب.ظتعداد کل صفحات : 7 1 2 3 4 5 6 7