تبلیغات
Korean girle :) - پـروفـایـلمـ
  کیــــم کیــانــا { دخـی خـاصــ }

بـــــــاحـــــــــــالـــــــــ

بــــــــاجنبـــــــــــه

بـــــه موقـــشــ رکـــ

شیطــــــونـــــــــــــــ

مهـــربـــــــــــون

خــوشگـــــــــلـــ


تیکهـ کلـامـامـ = ایـــشـــ -مخشـ خطـ خطیـه!! -بـرو بـا


فیلـمــایـــ مـورد علـاقــم = تقـدیـم بـه تــو - پسـرانــ برتـر از گلــ - رویـاهـای بلنـد1-2 - تـو زیبـایــی - خـاطراتـ یکـ خونـاشـامـ

ســاخــت ایــرانــ - بـوسـه شیطنتــ آمیــز -هـری پــاتــر - دوستــ دختـرمـ روبـاهـه - مــدرســه 2013


عشقــامــ = کیــم هیــون جـونگـــ - کیـم کیــو جـونگــ - جـی بــی - لـی جـونگــ سـوکـــ -تتلـــــو


خـواننــده هـایــ مـورد علـاقــم= دابــلــ اســ - تتلــــو -سلنــا - جــاستیــن - وانــ دایــرکشــن-تیلــــور ســوئفیــــت-

کتـــی پـــری - آرمیـــن - شکیــــرا - ریحــانـــا - مـرتضــی پـاشـایــی - مـازیـار فلــاحـــی -آریــانــا گـــرانــد-ادامـ لـامبـرت-

طعــمــه - زدبــازیــــ - تیـکـــ تـاکــــ - علیشمــســ - کـامیـــار - تهـــــی - سیــروانــ خســرویــ - احـمــد سعیــدیـــ


رنگــ هـایــ مـورد علــاقــه امـــ = صــورتــی - بنفــشـــ - آبـــی - سبـــز -قــرمــز - مشکــی  سفیــــد


تنفــرامــ = آدمـایــ دورـــو- بادمجــونـــ - ریــاضــــی - عــربـــی -


علــایــقـــ = آش -ادامسTRIDENT- کیک و بستنی شکلاتی- وب نویسی- دوستام- فیلم - اهنگ - بوی کتاب - بوی چمن - ابشار+ اضــــآفــه میشـــود