تبلیغات
Korean girle :) - 87

87

شنبه 17 خرداد 1393 11:01 ق.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
émoticones tronche 4رفتــم ازشـــ عـذر خــواهــی کــردمــ آخـیـشـــémoticones tronche 4

émoticones tronche 4وژدانــــم راحـــت شــــــــد پــــــــوووووفــــــémoticones tronche 4

émoticones tronche 4امــرو سـاعـت 10 پـاشـدمـ یـه راسـ اومدمـ نـتémoticones tronche 4

émoticones tronche 4منتظــــــر جـــــــام جهــــــــــانــــــی همگــی بـاهـم:دیémoticones tronche 4

émoticones tronche 4دیــرو عصــر النــــا (دخترداییـم) سـرزمـیـن یخـبنـدانـémoticones tronche 4

émoticones tronche 4رو گـرفـتـه بــود نشستیــم نگـاشــ کــردیــمـ émoticones tronche 4

émoticones tronche 4خـوب بــود قشنگــ بـود émoticones tronche 4

دیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: شنبه 17 خرداد 1393 11:12 ق.ظ