تبلیغات
Korean girle :) - 52

52

سه شنبه 27 اسفند 1392 12:03 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gifآخـــ جــووونــ تــولــد جـونگـمین نــزدیکــهhttp://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif

http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif14 فــروردیــن خخــ..امـا از تـولد گــرفتـــنhttp://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif

http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gifمنـصـرفـ شـدمـ...چـونـ فکـ کنمـ عاشقاشـhttp://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif

http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gifخفـــمــ کــننــ..چـونــ ایشــون قـرارهــ بـا عشقشونــhttp://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif

http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif روز تولـدشون برنـ مـاهـ عسلــ..!!!!!!!http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif

http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gifجـونگـمینــ واقعــا چـرا؟؟؟ اعـصـابمـ ریختـ بهــمhttp://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif

http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gifمیترسـم رو هـیـونمـ تـاثیــر بـد بـذارهـــــ!!!!http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_neutral.gif

http://upsara.com/images/uflg2qh62fqif4p02cap.jpgدیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: سه شنبه 27 اسفند 1392 12:13 ب.ظ