تبلیغات
Korean girle :) - 53

53

دوشنبه 25 فروردین 1393 04:39 ب.ظ

نویسنده : cRaZi GiRy
ハート のデコメ絵文字امــرو خــوب بــود ولــی زنگــ آخـر افتضـــااحـــ بـا شـرارهـ کـه ازハート のデコメ絵文字

ハート のデコメ絵文字دیــروز قهــر بــودمـ امـرو گفـــتــ یـا مـن یـا سـارا گفتمـ هردوتـاتونـハート のデコメ絵文字

ハート のデコメ絵文字میگــه نـه اینجـوریــ نمیشــه یکیمــونــ...بعـدمـ میگـه بـذار معـرفتـハート のデコメ絵文字

ハート のデコメ絵文字سـارا رو نشــونتــ بـدمــ ببینیـ چـه جـور دوستیــه فقطــ تو لحـظهـハート のデコメ絵文字

ハート のデコメ絵文字هـایــ خوشـی بـاهـاتـه...مـن فکـر نکنمـ کـه اینجـوریـ بـاشـه..ハート のデコメ絵文字

ハート のデコメ絵文字بعـد گفتـم فکــر میکنـم فـردا میگــم..حــالــا هــم تصمیــم خـودمـوハート のデコメ絵文字

ハート のデコメ絵文字گـرفتــم فـردا میـرم میگـم هـردوتـاتـون میخــوایــ بخـواهـ نمیخـوایـハート のデコメ絵文字

ハート のデコメ絵文字نخــواهـ مـن تصمیـم خـودمـو گـرفتمــ...مـن کـه نمیتونمــ بـه دستورهـハート のデコメ絵文字

ハート のデコメ絵文字شـرارهـ خـانمـ عملــ کنمـ خودمـ میتونمــ بـرا خـودمـ تصمیـم بگیـرمـ..ハート のデコメ絵文字ハート のデコメ絵文字سعیــد همـونـ پسـرهـ ایــ کـه تـو تنیسـ بــود! رفتــن کـرجــ بالــاخــرهハート のデコメ絵文字

ハート のデコメ絵文字رفتــن یـه پســرهـ زاغــارتــ اومـدهـ جـاشـ .. حـالـا نـرگـس و مـونـاハート のデコメ絵文字

ハート のデコメ絵文字اعـصــابـا خطـ خطی چـرا اونــ رفتـه؟!! تنیســ خیلـی حـالـ میدهــ.ハート のデコメ絵文字

ハート のデコメ絵文字یـه بـارمـ بـا نرگـس زمینـ تنیسـو آبـ پـاشــی کـردیـم خخخــــــハート のデコメ絵文字

دیدگاه ها : ----------
آخرین ویرایش: دوشنبه 25 فروردین 1393 04:54 ب.ظ